Bestuurdersaansprakelijkheid bij lening

Wederom een arrest van een Hof over bestuurdersaansprakelijkheid. Het betreft een arrest van het Gerechtshof Den Bosch van 29 december 2015. Onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid legt uit. Het ging in dit geval om een 2009 door Nirona aan IFF verstrekte lening. Twee jaar later gaat IFF failliet, zonder dat er iets is afgelost op de lening.  Uiteraard [...]