Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het ondernemingsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Geldigheid van in algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze

11 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Geldigheid van in algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 juni 2017 uitspraak gedaan over de geldigheid van in algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze. Bevoegdheid van de Nederlandse rechter  Nu de hoofdvordering is ingesteld na 10 januari 2015 dient de rechtbank voor de beoordeling van haar bevoegdheid uit te gaan van de vermelde herschikte EEX-verordening. Artikel 25 van de herschikte EEX-verordening bepaalt dat, indien de partijen een gerecht van een lidstaat hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking [...]

Gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid van onderneming? Uitkering van dividend. Zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van belangen van minderheidsaandeelhouders

9 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid van onderneming? Uitkering van dividend. Zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van belangen van minderheidsaandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of er gegronde redenen waren voor twijfel aan het juiste beleid van een onderneming. De advocaat van M c.s. hebben aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de onderneming E. Ter toelichting hebben M c.s., samengevat, de volgende bezwaren naar voren gebracht (de Ondernemingskamer volgt hierbij de rubricering in het [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid, publicatieplicht en onbehoorlijke taakvervulling

8 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid, publicatieplicht en onbehoorlijke taakvervulling

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Limburg heeft op 9 augustus 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, ontoereikende boekhouding en niet voldoen aan de publicatieplicht: dat leidt tot het (onweerlegbare) vermoeden dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurders en tot het (weerlegbare) vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Bestuurders hebben niet aannemelijk gemaakt dat andere feiten of omstandigheden dan de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Bestuurders zijn aansprakelijk voor het [...]

Uitstoting van een aandeelhouder? Gedwongen overdracht van aandelen?

4 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitstoting van een aandeelhouder? Gedwongen overdracht van aandelen?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Gelderland heeft op 31 augustus 2017 uitspraak gedaan over de uitstoting van een aandeelhouder, over de schorsing van een bestuurder en over de schorsing [...]

Aansprakelijkheid statutair bestuurder en feitelijk bestuurder voor boedeltekort? Dividenduitkeringen. Vennootschap aan te groot financieel risico blootgesteld? Tevens aansprakelijkheid commissaris wegens onbehoorlijke taakvervulling?

3 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid statutair bestuurder en feitelijk bestuurder voor boedeltekort? Dividenduitkeringen. Vennootschap aan te groot financieel risico blootgesteld? Tevens aansprakelijkheid commissaris wegens onbehoorlijke taakvervulling?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 19 juli 2017 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een statutair bestuurder en feitelijk bestuurder voor een boedeltekort. Was de vennootschap [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaald gebleven facturen?

28 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaald gebleven facturen?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 juli 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde facturen. Vordering was ingesteld tegen de B.V. en de directeur-groot aandeelhouder. Beklamel norm [...]

Ontslag van een statutair bestuurder die ook een arbeidsovereenkomst heeft

19 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een statutair bestuurder die ook een arbeidsovereenkomst heeft

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 juli 2017 uitspraak gedaan over het ontslag van een statutair bestuurder die ook een arbeidsovereenkomst heeft. Toetsing aan artikel 2:8 [...]

Bekrachtiging van een rechtshandeling van een BV in oprichting

13 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bekrachtiging van een rechtshandeling van een BV in oprichting

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 5 juli 2017 uitspraak gedaan over artikel 2:203 BW. Bekrachtiging door een andere vennootschap dan de in de overeenkomst genoemde B.V. [...]

Uitleg van de waardebepaling van goodwill in een aandeelhoudersovereenkomst

12 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van de waardebepaling van goodwill in een aandeelhoudersovereenkomst

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 augustus 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een beding betreffende de waardebepaling van goodwill in een aandeelhoudersovereenkomst. Appellant en [...]

Oudere blog items

Het toetsingskader voor bestuurdersaansprakelijkheid

11 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het toetsingskader voor bestuurdersaansprakelijkheid

Afgebroken onderhandelingen: vorderingen strekkende tot door onderhandelen over voorgenomen fusie

6 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Afgebroken onderhandelingen: vorderingen strekkende tot door onderhandelen over voorgenomen fusie

Einde verjaringstermijn van vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon

27 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Einde verjaringstermijn van vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon

Vorderingen tot nietig verklaren van overeenkomst verkoop aandelen vanwege te lage koopprijs?

26 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vorderingen tot nietig verklaren van overeenkomst verkoop aandelen vanwege te lage koopprijs?

Bestuurdersaansprakelijkheid bij borgstelling?

22 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid bij borgstelling?

Bestuurdersaansprakelijkheid voor de waardevermindering van aandelen van certificaathouders in de onderneming?

17 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid voor de waardevermindering van aandelen van certificaathouders in de onderneming?

Afgebroken onderhandelingen bij de overdracht en financiering van vastgoed : vergoeding van gemaakte onderhandelingskosten?

10 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Afgebroken onderhandelingen bij de overdracht en financiering van vastgoed : vergoeding van gemaakte onderhandelingskosten?

Bestuurdersaansprakelijkheid : verkoop activa onderneming tegen te lage waarde? Selectieve betaling van schuldeisers?

7 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid : verkoop activa onderneming tegen te lage waarde? Selectieve betaling van schuldeisers?

Bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een statutair bestuurder en einde managementovereenkomst

1 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een statutair bestuurder en einde managementovereenkomst

Vordering uit hoofde van niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van vennootschap : bestuurdersaansprakelijkheid?

25 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van vennootschap : bestuurdersaansprakelijkheid?

Onrechtmatige daad bij de overdracht van de activa van een onderneming: frustreren van verhaal?

19 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad bij de overdracht van de activa van een onderneming: frustreren van verhaal?

Bestuurdersaansprakelijkheid : schending van de publicatieplicht en stelplicht en bewijslast ten aanzien van aansprakelijkheid voor faillissement.

18 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid : schending van de publicatieplicht en stelplicht en bewijslast ten aanzien van aansprakelijkheid voor faillissement.

Vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring van aandeelhouders

12 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring van aandeelhouders

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

4 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Onrechtmatige daad van bestuurder van de vennootschap bij borgtocht?

21 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad van bestuurder van de vennootschap bij borgtocht?

Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

19 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over overname van aandelen

15 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over overname van aandelen

Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

11 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

Verstrekken van informatie aan aandeelhouder over de financiële toestand van de onderneming

6 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Verstrekken van informatie aan aandeelhouder over de financiële toestand van de onderneming

Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank?

4 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank?

Onrechtmatig procederen over de verkoop van aandelen?

1 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig procederen over de verkoop van aandelen?

Vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder

28 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

23 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Rechtsgeldige benoeming door AVA van statutair bestuurder?

22 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldige benoeming door AVA van statutair bestuurder?

Vordering tot uittreding van een aandeelhouder

18 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uittreding van een aandeelhouder

Is gedeelte in appartement prive of gemeenschappelijk?

13 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Is gedeelte in appartement prive of gemeenschappelijk?

Deskundigenbericht en de waardebepaling van aandelen

12 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Deskundigenbericht en de waardebepaling van aandelen

De bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder

8 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor De bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder

Ontslag van een statutair bestuurder

6 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een statutair bestuurder

Stuiting van verjaring door het versturen van een aanmaning?

31 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Stuiting van verjaring door het versturen van een aanmaning?

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

30 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Uitleg van een notariele akte

24 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een notariele akte

De prijsbepaling van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

22 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor De prijsbepaling van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

Schade wegens vermindering van waarde aandelen

18 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Schade wegens vermindering van waarde aandelen

Ontbinding van arbeidsovereenkomst met statutair bestuurder

17 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding van arbeidsovereenkomst met statutair bestuurder

De voorlopige voorziening bij de ondernemingskamer

12 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor De voorlopige voorziening bij de ondernemingskamer

Bestuurdersaansprakelijk : de Beklamelnorm

9 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijk : de Beklamelnorm

Non conformiteit en exoneratiebeding

6 november 2016|Reacties uitgeschakeld voor Non conformiteit en exoneratiebeding

Hoe legt een rechter een overeenkomst uit?

19 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Hoe legt een rechter een overeenkomst uit?

Onrechtmatig beslag leggen

8 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig beslag leggen

Boetebeding in aandeelhoudersovereenkomst

8 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Boetebeding in aandeelhoudersovereenkomst

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie