Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het ondernemingsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

19 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 juni 2017 uitspraak gedaan over de vraag of onrechtmatig was gehandeld jegens de minderheidsaandeelhouder door de verkoop van aandelen. Onrechtmatig handelen door verkoop van aandelen? De advocaat van C grondt haar vordering op onrechtmatige daad. C stelt daartoe, kort weergegeven, dat M welbewust haar meerderheidsbelang in TCN heeft gebruikt om de aandelen in TOP voor slechts € 1,00 te verkopen aan vennootschappen die gelieerd waren aan M. Door deze aandelenoverdracht behoefde M de winst [...]

Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over overname van aandelen

15 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over overname van aandelen

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Amsterdam heeft op 19 juli 2017 uitspraak gedaan over de schadevergoeding bij het afbreken van onderhandelingen over de overname van aandelen in een onderneming. De vaststelling dat er nog geen (romp)overeenkomst tussen S en I tot stand is gekomen, staat niet in de weg aan een oordeel dat de onderhandelingen tussen S en I wel dermate ver waren gevorderd, dat I erop mocht vertrouwen dat deze onderhandelingen in de totstandkoming van een overeenkomst strekkende tot overdracht van de [...]

Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

11 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 juni 2017 uitspraak gedaan over het toepasselijk recht bij algemene voorwaarden behorende bij een overeenkomst gesloten binnen de EU. De advocaat van appellante heeft in eerste aanleg kort samengevat in het incident gevorderd dat de rechtbank zich primair onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vorderingen zoals weergegeven in de dagvaarding van S. De advocaat van appellante heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Nederlands recht van toepassing is en dat daaruit [...]

Verstrekken van informatie aan aandeelhouder over de financiële toestand van de onderneming

6 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Verstrekken van informatie aan aandeelhouder over de financiële toestand van de onderneming

Van onze advocaat aandeelhouder. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan over het verstrekken van informatie aan een aandeelhouder over de financiële toestand van [...]

Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank?

4 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of de opzegging van een kredietrelatie tussen de bank en een onderneming in [...]

Onrechtmatig procederen over de verkoop van aandelen?

1 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig procederen over de verkoop van aandelen?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 augustus 2017 uitspraak gedaan over de vraag of het procederen over de overname van aandelen onrechtmatig was en misbruik van [...]

Vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder

28 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Overijssel heeft op 22 juni 2017 uitspraak gedaan in kort geding over de vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) tot het ontslag [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

23 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 mei 2017 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van bestuurders. Bij de beoordeling van de vraag of de [...]

Rechtsgeldige benoeming door AVA van statutair bestuurder?

22 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldige benoeming door AVA van statutair bestuurder?

Van onze advocaat aandeelhouder. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over rechtsgeldigheid van de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van een statutair bestuurder. Tussen partijen is [...]

Oudere blog items

Vordering tot uittreding van een aandeelhouder

18 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uittreding van een aandeelhouder

Is gedeelte in appartement prive of gemeenschappelijk?

13 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Is gedeelte in appartement prive of gemeenschappelijk?

Deskundigenbericht en de waardebepaling van aandelen

12 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Deskundigenbericht en de waardebepaling van aandelen

De bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder

8 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor De bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder

Ontslag van een statutair bestuurder

6 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een statutair bestuurder

Stuiting van verjaring door het versturen van een aanmaning?

31 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Stuiting van verjaring door het versturen van een aanmaning?

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

30 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Uitleg van een notariele akte

24 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een notariele akte

De prijsbepaling van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

22 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor De prijsbepaling van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

Schade wegens vermindering van waarde aandelen

18 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Schade wegens vermindering van waarde aandelen

Ontbinding van arbeidsovereenkomst met statutair bestuurder

17 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding van arbeidsovereenkomst met statutair bestuurder

De voorlopige voorziening bij de ondernemingskamer

12 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor De voorlopige voorziening bij de ondernemingskamer

Bestuurdersaansprakelijk : de Beklamelnorm

9 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijk : de Beklamelnorm

Non conformiteit en exoneratiebeding

6 november 2016|Reacties uitgeschakeld voor Non conformiteit en exoneratiebeding

Hoe legt een rechter een overeenkomst uit?

19 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Hoe legt een rechter een overeenkomst uit?

Onrechtmatig beslag leggen

8 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig beslag leggen

Boetebeding in aandeelhoudersovereenkomst

8 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Boetebeding in aandeelhoudersovereenkomst

Algemene voorwaarde vernietigbaar

13 september 2016|Reacties uitgeschakeld voor Algemene voorwaarde vernietigbaar

Subject to signature bepaling gepasseerd

4 september 2016|Reacties uitgeschakeld voor Subject to signature bepaling gepasseerd

Pas op met LOI bij bedrijfsovername

1 augustus 2016|Reacties uitgeschakeld voor Pas op met LOI bij bedrijfsovername

Vergeten ingebrekestelling herstellen?

28 juli 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vergeten ingebrekestelling herstellen?

Vergeten ingebrekestelling herstellen?

23 juni 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vergeten ingebrekestelling herstellen?

Bevel tot inzage van documenten die informatie bevatten over aandelenprijs in openbaar bod

19 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Bevel tot inzage van documenten die informatie bevatten over aandelenprijs in openbaar bod

Aansprakelijkheid bestuurder kinderdagverblijf?

13 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid bestuurder kinderdagverblijf?

Vordering aandeel vooruitlopend op de verdeling van een vof?

12 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vordering aandeel vooruitlopend op de verdeling van een vof?

Eenzijdige wijziging van een overeenkomst mogelijk?

6 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Eenzijdige wijziging van een overeenkomst mogelijk?

Uitleg statuten vennootschap in verband met geschil tussen vennoten

3 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg statuten vennootschap in verband met geschil tussen vennoten

Uitstoting van aandeelhouders en de gedwongen overdracht van aandelen

29 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Uitstoting van aandeelhouders en de gedwongen overdracht van aandelen

Afgeleide schade voor aandeelhouders?

28 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Afgeleide schade voor aandeelhouders?

De vordering tot uittreding bij een aandeelhoudersgeschil

26 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor De vordering tot uittreding bij een aandeelhoudersgeschil

Voorlopige voorzieningen bij wanbeleid in een onderneming

25 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Voorlopige voorzieningen bij wanbeleid in een onderneming

Vordering tot uittreding aandeelhouder

21 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uittreding aandeelhouder

De bevoegdheid tot een besluit tot dividenduitkering

20 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheid tot een besluit tot dividenduitkering

Onderzoek naar prijsbepaling van aandelentransactie in openbaar bod

19 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar prijsbepaling van aandelentransactie in openbaar bod

Dividendrecht en dividendbewijzen

19 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Dividendrecht en dividendbewijzen

Bestuurdersaansprakelijkheid voor het aangaan en continueren van een arbeidsovereenkomst ?

13 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid voor het aangaan en continueren van een arbeidsovereenkomst ?

Geldvordering in kort geding. Bestuurdersaansprakelijkheid?

12 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Geldvordering in kort geding. Bestuurdersaansprakelijkheid?

Besluit tot dividenduitkering onrechtmatig?

30 maart 2016|Reacties uitgeschakeld voor Besluit tot dividenduitkering onrechtmatig?

Bestuurdersaansprakelijkheid : onvoldoende uitvoering van de taken als bestuurder?

15 maart 2016|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid : onvoldoende uitvoering van de taken als bestuurder?

Non-conformiteit bij consumentenkoop

25 februari 2016|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij consumentenkoop

Bestuurdersaansprakelijkheid van een VOF als indirect, feitelijk bestuurder?

23 februari 2016|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid van een VOF als indirect, feitelijk bestuurder?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie