Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het ondernemingsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Bestuurdersaansprakelijkheid voor de waardevermindering van aandelen van certificaathouders in de onderneming?

17 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid voor de waardevermindering van aandelen van certificaathouders in de onderneming?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 juni 2017 uitspraak gedaan over aansprakelijkheid van de bestuurder van door werknemers, als kopers van certificaten in de rechtspersoon, geleden schade als gevolg van het faillissement van de onderneming. Met de grief in hoger beroep maken appellanten bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank in het eindvonnis, dat geen sprake is geweest van een onrechtmatige daad van geintimeerden in de zin van artikel 6:162 BW jo. artikel 2:8 of 2:9 BW. In verband met [...]

Afgebroken onderhandelingen bij de overdracht en financiering van vastgoed : vergoeding van gemaakte onderhandelingskosten?

10 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Afgebroken onderhandelingen bij de overdracht en financiering van vastgoed : vergoeding van gemaakte onderhandelingskosten?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 augustus 2017 uitspraak gedaan over afgebroken onderhandelingen bij de overdracht van vastgoed. Diende de gemaakte onderhandelingskosten vergoed te worden? Het gaat in deze zaak om de gevolgen van het afbreken van onderhandelingen over een financieringsovereenkomst. Afbreken van onderhandelingen Als maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen, die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen, vrij is de [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid : verkoop activa onderneming tegen te lage waarde? Selectieve betaling van schuldeisers?

7 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid : verkoop activa onderneming tegen te lage waarde? Selectieve betaling van schuldeisers?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 5 september 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. De vraag was of de verkoop van de activa van de onderneming tegen een te lage waarde had plaatsgevonden en of er sprake was van een selectieve betaling van de schuldeisers. Het gaat in deze om bestuurdersaansprakelijkheid. Het hof hanteert als maatstaf voor de beoordeling van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders de uitgangspunten die zijn neergelegd in Hoge Raad, 5 september 2014, NJ 2015, 22 (RCI Financial [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een statutair bestuurder en einde managementovereenkomst

1 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een statutair bestuurder en einde managementovereenkomst

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 26 juli 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en het ontslag van een statutair bestuurder. Betekende het ontslag van de statutair bestuurder [...]

Vordering uit hoofde van niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van vennootschap : bestuurdersaansprakelijkheid?

25 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van vennootschap : bestuurdersaansprakelijkheid?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 juli 2017 uitspraak gedaan over de vraag of niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van een vennootschap bestuurdersaansprakelijkheid opleverde. Verhaalfrustratie [...]

Onrechtmatige daad bij de overdracht van de activa van een onderneming: frustreren van verhaal?

19 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad bij de overdracht van de activa van een onderneming: frustreren van verhaal?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Hoge Raad 9 juni 2017 uitspraak gedaan over het leeghalen van vennootschap door verkoop van activa zonder betaling, waardoor verhaal voor schuldeiser op de onderneming [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid : schending van de publicatieplicht en stelplicht en bewijslast ten aanzien van aansprakelijkheid voor faillissement.

18 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid : schending van de publicatieplicht en stelplicht en bewijslast ten aanzien van aansprakelijkheid voor faillissement.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 juli 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, schending van de publicatieplicht en de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het weerlegbare [...]

Vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring van aandeelhouders

12 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring van aandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 25 juli 2017 uitspraak gedaan over het belang bij een vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

4 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Gelderland heeft op 24 mei 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Gronden van bestuurdersaansprakelijkheid Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een [...]

Oudere blog items

Onrechtmatige daad van bestuurder van de vennootschap bij borgtocht?

21 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad van bestuurder van de vennootschap bij borgtocht?

Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

19 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over overname van aandelen

15 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over overname van aandelen

Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

11 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

Verstrekken van informatie aan aandeelhouder over de financiële toestand van de onderneming

6 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Verstrekken van informatie aan aandeelhouder over de financiële toestand van de onderneming

Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank?

4 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank?

Onrechtmatig procederen over de verkoop van aandelen?

1 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig procederen over de verkoop van aandelen?

Vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder

28 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

23 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Rechtsgeldige benoeming door AVA van statutair bestuurder?

22 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldige benoeming door AVA van statutair bestuurder?

Vordering tot uittreding van een aandeelhouder

18 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uittreding van een aandeelhouder

Is gedeelte in appartement prive of gemeenschappelijk?

13 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Is gedeelte in appartement prive of gemeenschappelijk?

Deskundigenbericht en de waardebepaling van aandelen

12 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Deskundigenbericht en de waardebepaling van aandelen

De bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder

8 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor De bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder

Ontslag van een statutair bestuurder

6 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een statutair bestuurder

Stuiting van verjaring door het versturen van een aanmaning?

31 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Stuiting van verjaring door het versturen van een aanmaning?

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

30 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Uitleg van een notariele akte

24 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een notariele akte

De prijsbepaling van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

22 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor De prijsbepaling van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

Schade wegens vermindering van waarde aandelen

18 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Schade wegens vermindering van waarde aandelen

Ontbinding van arbeidsovereenkomst met statutair bestuurder

17 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding van arbeidsovereenkomst met statutair bestuurder

De voorlopige voorziening bij de ondernemingskamer

12 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor De voorlopige voorziening bij de ondernemingskamer

Bestuurdersaansprakelijk : de Beklamelnorm

9 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijk : de Beklamelnorm

Non conformiteit en exoneratiebeding

6 november 2016|Reacties uitgeschakeld voor Non conformiteit en exoneratiebeding

Hoe legt een rechter een overeenkomst uit?

19 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Hoe legt een rechter een overeenkomst uit?

Onrechtmatig beslag leggen

8 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig beslag leggen

Boetebeding in aandeelhoudersovereenkomst

8 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor Boetebeding in aandeelhoudersovereenkomst

Algemene voorwaarde vernietigbaar

13 september 2016|Reacties uitgeschakeld voor Algemene voorwaarde vernietigbaar

Subject to signature bepaling gepasseerd

4 september 2016|Reacties uitgeschakeld voor Subject to signature bepaling gepasseerd

Pas op met LOI bij bedrijfsovername

1 augustus 2016|Reacties uitgeschakeld voor Pas op met LOI bij bedrijfsovername

Vergeten ingebrekestelling herstellen?

28 juli 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vergeten ingebrekestelling herstellen?

Vergeten ingebrekestelling herstellen?

23 juni 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vergeten ingebrekestelling herstellen?

Bevel tot inzage van documenten die informatie bevatten over aandelenprijs in openbaar bod

19 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Bevel tot inzage van documenten die informatie bevatten over aandelenprijs in openbaar bod

Aansprakelijkheid bestuurder kinderdagverblijf?

13 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid bestuurder kinderdagverblijf?

Vordering aandeel vooruitlopend op de verdeling van een vof?

12 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vordering aandeel vooruitlopend op de verdeling van een vof?

Eenzijdige wijziging van een overeenkomst mogelijk?

6 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Eenzijdige wijziging van een overeenkomst mogelijk?

Uitleg statuten vennootschap in verband met geschil tussen vennoten

3 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg statuten vennootschap in verband met geschil tussen vennoten

Uitstoting van aandeelhouders en de gedwongen overdracht van aandelen

29 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Uitstoting van aandeelhouders en de gedwongen overdracht van aandelen

Afgeleide schade voor aandeelhouders?

28 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Afgeleide schade voor aandeelhouders?

De vordering tot uittreding bij een aandeelhoudersgeschil

26 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor De vordering tot uittreding bij een aandeelhoudersgeschil

Voorlopige voorzieningen bij wanbeleid in een onderneming

25 april 2016|Reacties uitgeschakeld voor Voorlopige voorzieningen bij wanbeleid in een onderneming

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie